ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแต่งเพลงวิทยาศาสตร์ Sing a science ร้องให้ได้เรื่อง ปีก2564
ชื่ออาจารย์ : นางปาริฉัตร ผิวสร้อย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2565,09:10  อ่าน 30 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแต่งเพลงวิทยาศาสตร์ Sing a science ร้องให้ได้เรื่อง ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณิชกานต์ ใจกล้า
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2565,21:13  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “บันไดภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านทำนองเสนาะ”
ชื่ออาจารย์ : นางปาริฉัตร ผิวสร้อย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564,10:49  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล “ระดับดีเยี่ยม” ครูที่ปรึกษาการประกวดการนำเสนอแบบรีวิวผลงานนักเรียนจากการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564ได้รับรางวัลผลงานระดับคุณภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณิชกานต์ ใจกล้า
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2564,11:22  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมถอดบทเรียน (ฺBest Practice) สำหรับครู
ชื่ออาจารย์ : นายสันติ ประภาสัย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2564,11:53  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ศิลปหัตถกรรม ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นายกรุง เจริญสุข
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2564,10:19  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก
ชื่ออาจารย์ : นายกรุง เจริญสุข
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2564,10:14  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นายกรุง เจริญสุข
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2564,10:05  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิพงษ์ ปินะถา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,15:17  อ่าน 57 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กีฬา สพม.33 เกมส์ ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิพงษ์ ปินะถา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,15:12  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..