ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ "สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์" ในโครงการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ชื่อนักเรียน : นางสาวพัชรมัย ทองมนต์
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2564,12:23   อ่าน 78 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลผลงานระดับคุณภาพ "ดีเยี่ยม" การประกวดการนำเสนอแบบรีวิวผลงานนักเรียนจากการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
ชื่อนักเรียน : นางสาวพัชริญา ภูกิจเย็น
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2564,11:16   อ่าน 43 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลผลงานระดับคุณภาพ "ดีเยี่ยม" การประกวดการนำเสนอแบบรีวิวผลงานนักเรียนจากการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
ชื่อนักเรียน : นายณัฐวุฒิ โชติสุวรรณ์
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2564,11:15   อ่าน 47 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เเต่งกลอนในหัวข้อ "เทิดทูนในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ " ในโครงการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ชื่อนักเรียน : นางสาวภูตะวัน พวังคาม
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2564,12:14   อ่าน 77 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลอันดับ 4 ระดับเหรียญทอง การพูดสุนทรพจน์ ชั้นม.4-6
ชื่อนักเรียน : นายณัฐวุฒิ โชติสุวรรณ์
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564,14:29   อ่าน 67 ครั้ง