โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
เว็บไซต์แนะนำ
Einstein
Einstein
Einstein
Einstein
Einstein
สถิติการเยี่ยมชม
  วันนี้
22
  เมื่อวาน
48
  เดือนนี้
454
  เดือนที่แล้ว
473
  รวม
927
  ปีที่แล้ว
5,919

 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

นางสาวน้ำค้าง ชุ่มเสนา


นางสาวพัชรินทร์ นาคงาม

นางสาวเกศินี ศิวพิทักษ์พงษ์

นางสาวบุญฉวี กิ่งนนท์

นางสาวพรทิพย์ โตสงวน

นางสาวสุมิตรา จอกทอง

นางสาวฐาปนี ฤกษ์ดี


โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
101 ม.10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 โทร: 044-558952-3 E-mail: 04263.84@gmail.com