โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
เว็บไซต์แนะนำ
Einstein
Einstein
Einstein
Einstein
Einstein
สถิติการเยี่ยมชม
  วันนี้
12
  เมื่อวาน
34
  เดือนนี้
949
  เดือนที่แล้ว
1,461
  รวม
949
  ปีที่แล้ว
8,151

 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 

นายพิษณุ คำภู


นางสาวทัศนีย์ ศรีทน

นางสาวสุธาสินี รอดกระโทก

นายกีรติ ปรุงเกียรติ

นายศุภชัย ผูกเกษร

นางสาวมธุรส ยอดสิงห์

นายศุภกร เมธาภัทรกุล


โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
101 ม.10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 โทร: 044-558952-3 E-mail: 04263.84@gmail.com