โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
หน้าหลัก ภาพกิจกรรม ดาวน์โหลด ติดต่อเรา
เว็บไซต์แนะนำ
Einstein
Einstein
Einstein
Einstein
Einstein
สถิติการเยี่ยมชม
  วันนี้
34
  เมื่อวาน
27
  เดือนนี้
634
  เดือนที่แล้ว
1,386
  รวม
4,351
  ปีที่แล้ว
17,718

โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
ที่ตั้งของโรงเรียน
       โรงเรียนพนมดงรักวิทยาตั้งอยู่ที่  101หมู่ 10 ตำบลจีกแดก  อำเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์   รหัสไปรษณีย์   32140  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา เขต 33

       การติดต่อ
              โทรศัพท์  044-558952  
              website: www.dongrak.ac.th

ปรัชญา
       วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ  คำแปลบุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

คำขวัญ
       ประพฤติดี  มีวิชา  กีฬาเด่น

สีประจำโรงเรียน
       สีเหลือง  หมายถึง ความสงบสุข  และปัญญา

       สีแดง     หมายถึง ความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

ตราประจำโรงเรียน
                     ช่อชัยพฤกษ์ล้อมรอบดอกบัวทั้ง 2 ข้าง ฐานของดอกบัวมีชื่อย่อของโรงเรียน  พ.ร.
                                   ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง ปัญญา
                                   ดอกบัว  4  กลีบซ้าย หมายถึง สังคหวัตถุ 4
                                   ดอกบัว  4  กลีบขวา หมายถึง อิทธิบาท  4
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
101 ม.10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 โทร: 044-558952-3 E-mail: 04263.84@gmail.com