ประกาศของโรงเรียน
ประกาศ : ปรับรูปแบบการจัดเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 24-28 ม.ค. 65 เป็นแบบ Online และผสมผสาน
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 65
ประกาศ : ปรับรูปแบบการจัดเรียนการสอน เป็นรูปแบบ Onsite เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 65
ประกาศ : ปรับรูปแบบการจัดเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 10-14 ม.ค. 65 เป็นแบบ Online + ผสมผสาน
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 65
ประกาศ : การสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ระหว่างวันที่ 4-7 ม.ค. 65
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 65
ประกาศ : แผนเผชิญเหตุ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 65
ประกาศ : ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 65
ประกาศ : การจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 64
ประกาศ : กำหนดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64
ประกาศ : หลักปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19 สำหรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64
ประกาศ : คู่มือการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด-19
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64
ประกาศ : เปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 64
ประกาศ : ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
ประกาศ : การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์+ผสมผสาน ระหว่างวันที่ 1-5 พ.ย. 64
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
ประกาศ : กำหนดการและรายละเอียดการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64
ประกาศ : ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
ประกาศ : การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์+ผสมผสาน ระหว่างวันที่ 27 ก.ย. 64 - 1 ต.ค. 64
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
ประกาศ : การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์+ผสมผสาน ระหว่างวันที่ 20-24 ก.ย. 64
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 64
ประกาศ : การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์+ผสมผสาน ระหว่างวันที่ 13-17 ก.ย. 64
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 64
ประกาศ : การรับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 64
ประกาศ : การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์+ผสมผสาน ระหว่างวันที่ 6-10 ก.ย. 64
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 64