ผลงานดีเด่นของโรงเรียน

 

การแข่งขันจรวดขวดน้ำรอบคัดเลือก ประเภทความไกล อีสานตอนล่าง ของ อพวช. และได้เข้าแข่งขันรอบรองชนะเลิศ  ประจำปี 2553

การแข่งขันจรวดขวดน้ำรอบคัดเลือก ประเภทความแม่นยำ อีสานตอนล่าง ของ อพวช. และได้เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ  ประจำปี 2553

รางวัลเหรียญทองแข่งขันกิจกรรม จักสานไม้ไผ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่ 4 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2553

รางวัล  เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรม แกะสลักผลไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่  3  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี  2553

รางวัล  เหรียญทอง  แข่งขันกิจกรรม จักสานไม้ไผ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่ 4 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2554

รางวัล  เหรียญทอง  การแข่งขันกิจกรรม แกะสลักผลไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่  3  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปี  2554

การแข่งขันจรวดขวดน้ำรอบคัดเลือก ประเภทความไกล อีสานตอนล่าง ของ อพวช. และได้เข้าแข่งขันรอบรองชนะเลิศ  ประจำปี 2554

การแข่งขันจรวดขวดน้ำรอบคัดเลือก ประเภทความแม่นยำ อีสานตอนล่าง ของ อพวช. และได้เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ  ประจำปี 2554

รางวัล  รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธ์แท้การเมืองและการเลือกตั้ง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2554

การแข่งขันจรวดขวดน้ำรอบคัดเลือก ประเภทความไกล อีสานตอนล่าง ของ อพวช. และได้เข้าแข่งขันรอบรองชนะเลิศ  ประจำปี 2555

การแข่งขันจรวดขวดน้ำรอบคัดเลือก ประเภทความแม่นยำ อีสานตอนล่าง ของ อพวช. และได้เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ  ประจำปี 2555

รางวัล เหรียญทอง ลำดับที่ 4 การแข่งขันกิจกรรม จักสานไม้ไผ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555

รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง ลำดับที่ 2 การแข่งขันกิจกรรม งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555 (เป็นตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันระดับประเทศ)

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันกิจกรรม แกะสลักผัก ผลไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่ 3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555 (เป็นตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันระดับประเทศ)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกิจกรรม แกะสลักผัก ผลไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่ 4 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555 (เป็นตัวแทนระดับภาค ไปแข่งขันระดับประเทศ)

รางวัล  รองชนะเลิศ  การแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธ์แท้การเมืองและการเลือกตั้ง  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555

รางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหารัฐสภา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555 (เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ)

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันตอบปัญหารัฐสภา ระดับประเทศ ประจำปี 2555

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี ระดับจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 4 การแข่งขันตอบปัญหาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งชิงแชมป์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2555

รางวัล เหรียญทอง อันดับที่ 5 การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 ระดับประเทศ  ประจำปี 2555

รางวัล เหรียญเงิน  อันดับที่ 8 การแข่งขันแกะสลักผัก ผลไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่ 3  ระดับประเทศ  ประจำปี 2555

รางวัล เหรียญเงิน  อันดับที่ 11  การแข่งขันแกะสลักผัก ผลไม้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช่วงชั้นที่ 4  ระดับประเทศ  ประจำปี 2555

 

ดาวน์โหลด